Büllingen heeft flink wat voertuigen in bestelling staan

27 april 2024

Het Duitstalige Büllingen is een van de weinige gemeentes in ons land waarvoor de gelden uit bosbouw de grootste inkomstenbron zijn. Op zich is dat ook wel logisch, aangezien van de 7.433 hectare oppervlakte van de gemeente maar liefst 6.729 hectare uit bos bestaat. Een van de nieuwste aanwinsten om deze grote gemeente te onderhouden, […]

Het Duitstalige Büllingen is een van de weinige gemeentes in ons land waarvoor de gelden uit bosbouw de grootste inkomstenbron zijn. Op zich is dat ook wel logisch, aangezien van de 7.433 hectare oppervlakte van de gemeente maar liefst 6.729 hectare uit bos bestaat. Een van de nieuwste aanwinsten om deze grote gemeente te onderhouden, is de 180 pk sterke Steyr 6150 Impuls CVT-tractor. Verder heeft deze gemeente een aantal voertuigen en vrachtwagens in bestelling staan om het wagenpark te updaten.

Büllingen (in het Frans Bullange en Waals Bolindje) is een Duitstalige gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telde op 1 januari van vorig jaar 5.510 inwoners, een daling met 38 ten opzichte van 2011. De gemeente wordt gerekend tot de Belgische Eifelstreek en is met 150,49 vierkante kilometer de grootste gemeente van de provincie en de op twee na grootste gemeente qua oppervlakte van Wallonië. Ook het oostelijkste puntje van ons land ligt in deze gemeente. Büllingen zelf ligt op ongeveer 570 meter hoogte en heeft bijna 1.200 inwoners. In de gemeente ligt het hoogste dorp van ons land, Rocherath. Het gehucht Losheimergraben, ook in deze gemeente, ligt nóg wat hoger en ook het tweede hoogste punt van België, de Weisse Stein (nabij Mürringen) ligt in deze gemeente. Büllingen telt maar liefst 27 dorpen en gehuchten. Bij Büllingen stroomt de Warche die ten noorden van de plaats wordt opgestuwd tot een stuwmeer, het Meer van Bütgenbach. Het centrale deel van de Duitstalige gemeente behoort tot het stroomgebied van de Warche, het zuiden van de gemeente tot het stroomgebied van de Rijn (via de Our).

Heersers wisselden elkaar af

De eerste sporen van nederzettingen in de gemeente Büllingen dateren uit de Middensteentijd, dus tussen 9000 en 4000 v. Chr. Vanaf 58 v. Chr. behoort de gemeente tot het Romeinse Rijk, en vanaf 962 maakt ze deel uit van het zogeheten ‘Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie’. Op lokaal niveau ontstaan langzamerhand kleinere staatjes zoals het Groothertogdom Luxemburg, de Keurvorsten van Trier en de Heren van Schleiden, die allemaal strijden om het gebied dat tegenwoordig bij de gemeente Büllingen hoort. Rond 1200 valt de gemeente onder de invloedssferen van Luxemburg.

Vanaf 1794 valt Büllingen onder Franse heerschappij. Na de Franse tijd behoort het gebied tussen 1815 en 1919 tot het Koninkrijk Pruisen, en in 1920 werd het afgestaan aan België als deel van Eupen-Malmedy. Net als veel andere gemeenten in het uiterste oosten van ons land is het de afgelopen eeuwen wisselend van veel heersers en landen geweest. In 1940 werd het weer Duits gebied als gevolg van de Duitse invasie in ons land en in 1945 terug Belgisch grondgebied. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1977 kreeg de gemeente haar huidige omvang.

Ook multinationals binnen gemeentegrenzen

Het toerisme in Büllingen kwam op in de jaren zeventig en begon met jagers die naar de gemeente kwamen om te jagen op het vele wild in de bossen. Jachtpacht is dan ook nog steeds een inkomstenbron voor deze Duitstalige gemeente. Na de jagers volgden de toeristen die voor het natuurschoon kwamen, onder wie veel wandelaars en fietsers. Voor wandelaars, ruiters en fietsers is er ongeveer 280 kilometer aan goed bewegwijzerde paden binnen de gemeente. Het verloop van een deel van de voormalige Veenspoorweg – Scheinennetwerk werd omgebouwd tot RAVeL-fietsweg. Deze fietsweg en veel wandelpaden in de gemeente zijn aangelegd door gemeentearbeiders van Büllingen zelf. Veel van de fietspaden voeren buurland Duitsland in. Verder staat Büllingen nog gekend voor zijn motorsportevenementen. Zo was er van 21 tot en met 23 september het Rally Kampioenschap in dit Duitstalige deel van ons land. Gemeente Büllingen heeft zelfs een klein vliegveld voor sportvliegtuigen. Uiteraard herbergt de gemeente verschillende goede restaurants, hotels, vakantieparken en campings binnen haar gemeentegrenzen. Je zou het niet verwachten, maar Büllingen huisvest op zijn industriesite twee gekende Belgische multinationals: het transportbedrijf Jost, en Faymonville, een toonaangevende constructeur van opleggers voor zwaar transport. In totaal heeft de gemeente 22,11 hectare industriesite.

Verkoop van hout is grootste inkomstenbron

Büllingen heeft niet alleen 6.729 hectare bos binnen zijn eigen gemeentegrenzen, maar ook bossen in eigendom van andere Belgische gemeentes, bijvoorbeeld van de gemeente Voeren. Naast de gemeente zelf zijn er ook nog diverse particuliere bosbouwbedrijven die grote bospercelen in eigendom hebben. Zoals gezegd is de verkoop van hout de grootste inkomstenbron van deze Duitstalige gemeente. In totaal brengt de houtverkoop volgens burgemeester Wirtz ruim 2 miljoen euro per jaar op. Er zijn dan ook vijf medewerkers het jaar rond bezig in de bosbouw. Verder brengen de vele toeristen nog geld in het laatje en krijgt Büllingen uiteraard nog subsidies van de Duitstalige gemeenschap en van de federale overheid. Zo komt circa 30 procent van het geld voor de bouw van scholen binnen de gemeente van de Duitstalige gemeenschap, en circa 60 procent van de gelden voor de aanleg en het onderhoud van de sportfaciliteiten en de infrastructuur. Op het moment van ons bezoek wordt volop gebouwd aan de nieuwe sporthal van het dorp. Op termijn zullen alle sporthallen vernieuwd en meteen duurzaam gemaakt worden. Al is Büllingen een van de grootste gemeentes van ons land, het heeft wel in drie jaar tijd al zijn openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Dit betekent een lagere energiefactuur en het is ook duurzamer.

Soms meter sneeuw

Al het wegenonderhoud voeren medewerkers van de Bauhof (gemeentelijke werkplaats) van de gemeente Büllingen zelf uit. Wirtz: ‘En dat is nog geen sinecure, aangezien wij 484 kilometer aan wegen in deze gemeente hebben, waarvan een groot deel in de heuvels met soms zeer steile hellingen.’ Als er dus sneeuw valt, dan is het een enorme klus om alle wegen tijdig te strooien. De laatste jaren valt er gelukkig nog maximaal één meter sneeuw in het gebied. In de jaren tachtig werden soms sneeuwhoogtes bereikt tot twee meter in het winterseizoen. Büllingen beschikt over vier zoutstrooiwagens, twee van het merk Volvo en verder nog een Mercedes en een Steyr. Voor deze strooiwerkzaamheden kan de gemeente twaalf medewerkers van de Bauhof inzetten. De Bauhof beschikt ook over alle machines om sneeuw te ruimen. Sinds juni 2022 heeft de gemeente een splinternieuwe drinkwaterzuiveringsinstallatie, ‘Bolder’ geheten. De gemeente produceert zelf haar eigen drinkwater. De grote wegenbouwprojecten laat de gemeente

door aannemers uitvoeren en de kleinere projecten door de medewerkers van de Bauhof zelf. Volgens burgemeester Wirtz wordt van alle werkzaamheden binnen de gemeente, zowat 40 procent door gemeentearbeiders zelf uitgevoerd en zowat 60 procent door aannemers.

Nieuwe Bauhof

Dit jaar begint de gemeente Büllingen met de nieuwbouw van een nieuwe gemeentelijke werkplaats. ‘Dat komt omdat de oude Bauhof uit de jaren vijftig niet meer voldoet aan de huidige moderne eisen’, aldus Alain Piront, hoofd van de Bauhof van Büllingen. Al heeft Büllingen qua gebouwen een bewust beleid om ze de komende jaren veel duurzamer en energiebesparender te maken, qua wagen- en machinepark kiest het nog bewust voor diesel- en benzinemotoren. Piront: ‘De reden is dat wij hier steile tot zeer steile heuvels hebben en wij een grote gemeente in oppervlakte zijn. Dus hybride of elektrische auto’s, busjes of machines zijn hier nog niet aan de orde.’ Elektrische voertuigen zijn eenvoudigweg nog niet sterk genoeg en hebben nog onvoldoende actieradius om in een gemeente als Büllingen te kunnen functioneren, zeker op momenten met veel sneeuwval. Wat kleinere machines betreft, heeft de gemeente vooral Stihl-toestellen. Hier wordt wel langzamerhand overgeschakeld naar accutoestellen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente – om het auto-, tractor- en machinepark te updaten – flink wat aangeschaft. Waar het hoofd van de Bauhof het meest trots op is, is de splinternieuwe Steyr 6150 Impuls CVT-tractor. Op het moment van ons bezoek hangt in de front van de Steyr een frontklepelmaaier van Dücker. Voor achter de nieuwe Steyr- tractor is een Farmtech-kipper gekocht. Deze wordt ingezet voor wegenbouw en groenvoorzieningen. Voor de sneeuwequipe is een splinternieuwe sneeuwschuif aangeschaft met een werkbreedte van drie meter, evenals een zoutstrooier van Hydrac met een bunker van 1.700 liter.

Aanschaf nieuwe vrachtwagen

Verder wil de gemeente Büllingen nog drie auto’s kopen, van de merken Volkswagen en Ford. En tevens een Ford Transit voor de wegen- en winterdiensten. Voor het vegen van de wegen en voetpaden heeft de gemeente een Johnston-veegmachine, met Euro 6-motor. Tijdens de rondgang door de gemeente zijn gemeentewerkers net bezig met het opknappen van een van de vele begraafplaatsen. Hierbij wordt onder meer een Case- graaflaadcombinatie ingezet. Bij deze werkzaamheden bij de begraafplaats wordt vandaag een Volvo-vrachtwagenkipper met Palfinger-kraan ingezet. Deze zal kortelings worden vervangen door een 470 pk sterke 6×6 van hetzelfde merk met containerhaaksysteem en laadkraan. Om gemeentearbeiders en materieel te kunnen vervoeren, worden momenteel onder meer diesel-Ford Transits met open laadbak ingezet.

Bijzonder voor ons land is dat de gemeente Büllingen, net als een aantal andere Duitstalige gemeentes overigens, zelfs machines heeft om wegen aan te leggen en te repareren. In de meeste gevallen wordt dit uitbesteed natuurlijk. In de huidige Bauhof is ook een werkplaats ingericht om de machines te onderhouden. Volgens Piront wil de gemeente zoveel mogelijk besparen op het onderhoud aan de machines: ‘Wij voeren het onderhoud het liefst zoveel mogelijk zelf uit.’ §

Ook interessant voor jou