GreenTechPower, helps you grow your business for over 15 years ….

Hoe het begon

In 2008 kregen Peter Menten en Christophe Daemen via verschillende spelers uit de mechanisatiesector de vraag om een magazine voor de groensector te starten. Op dat moment maakten ze samen al het magazine De Loonwerker in opdracht van een andere uitgever. Peter en Christophe zijn opgegroeid in de landbouwmechanisatie.

Gepakt en gezakt met de nodige kennis van techniek en ervaring in de wereld van machines begonnen ze de eerste plannen uit te werken om de groensector in België in kaart te brengen en daar een professioneel magazine voor te maken. De aftrap voor de eerste editie was Demo Groen in 2008.

Wat begon als een samenbundeling van verschillende verhalen over mechanisatie in de groensector groeide in 15 jaar uit tot een gerespecteerd platform voor aanbieders van machines en professionele gebruikers die op zoek zijn naar informatie. Het redactieteam werd in de loop van de jaren organisch aangevuld met gelijkgestemde vaste freelance journalisten die thuis zijn in deze toch wel unieke wereld van groenondernemers.

Eind 2020 kwam Helena Menten in het redactieteam en werden al onze verschillende kanalen onder handen genomen, zowel de digitale als de gedrukte. Dat resulteerde in een nieuwe website, actieve socialmediakanalen, digitale nieuwsbrieven … Kortom, alles wat ervoor zorgt dat we tussen het uitbrengen van onze driemaandelijkse magazines zo dicht mogelijk bij onze lezers staan.

Investeren in de toekomst met het oog op kwaliteit

Hoewel er in die 15 jaar veel veranderd is, zijn we trouw gebleven aan onze missie: ervoor zorgen dat elke professionele gebruiker die in de sector actief is, bereikt wordt en de nodige informatie ontvangt. In functie van die missie hebben we het verdienmodel van GreenTechPower uitgewerkt. Met enquêtes, polls via social media, onze eigen Facebookgroep en andere tools zoeken we uit waar er onduidelijkheden of vragen zijn en spelen we hierop in.

Lokaal

We zijn een 100% onafhankelijk Belgisch magazine en geen onderdeel van een mediagroep die meerdere magazines uitgeeft. Dat maakt dat ‘lokaal handelen’ voor ons deel uitmaakt van onze missie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nadat we de eerste jaren wat zoekende waren om een geschikte drukkerij en verzendbedrijf te vinden, werken we intussen al meer dan tien jaar samen met een lokale drukkerij-verzender die aandacht besteed aan correcte prijzen met de focus op kwalitatief papier van gekende oorsprong en ecologische drukinkt. De afstand van de drukkerij naar het sorteercentrum van bpost bedraagt amper 10 km.

Enkele jaren geleden schakelden we ook over op papieren enveloppes in plaats van de magazines onder folie te verpakken. Daarnaast hebben we al enkele jaren bij Bpost een afleveringspercentage van 99%. Dat betekent dat er op 100 zendingen 99 juist afgeleverd worden bij de lezers. Daarnaast verwerken we elk kwartaal onze retours, adreswijzigingen, nieuwe starters enzovoort. zodat onze lijst altijd up-to-date is en jullie als adverteerder perfect afgelijnde kwalitatieve doelgroepen ter beschikking hebben.

Kiezen voor GreenTechPower is kiezen voor kwalitatieve leads

GreenTechPower wordt vandaag afgeleverd op iets meer dan 15.200 professionele adressen in Vlaanderen en Wallonië. Dat zijn de openbare besturen, de beheerders van sportvelden en golfterreinen en de aannemers met btw -nummer. De inhoud van ons magazine wordt in in een aparte Franstalige editie vertaald door Christophe die perfect tweetalig is. Dat maakt dat we ook in Wallonië toonaangevend aanwezig kunnen zijn. Bij het maken van het magazine wisselen we reportages uit Vlaanderen af met reportages uit Wallonië.

Elke maand worden er digitale nieuwsbrieven uitgestuurd naar de lezers die zich hiervoor inschreven. We plaatsen ook actuele nieuwsberichten op de website die we tevens verspreiden via onze socialmediakanalen. Daarnaast zetten we meer en meer in op het fysiek aanwezig zijn op beurzen, netwerkevents.

Kortom: elke mogelijke plaats waar de professionelen uit de sector elkaar ontmoeten.

We hebben ervoor gekozen om de verschillende onderdelen van de groensector samen te brengen in één vakmagazine. Waar de professional zich vroeger beperkte tot één vakgebied zien we nu meer een combinatie van verschillende disciplines samen. De gekende standaard greenkeeper, tuinaannemer of groenprofessional van een openbaar bestuur moet vandaag meer kennen dan enkel zijn of haar vakgebied. Hier willen wij dan een verbinding maken tussen de verschillende deelsectoren.

Wat maakt GreenTechPower de ideale partner om je machine of product te tonen?

GreenTechPower wordt geschreven door mensen die dagelijks in de groensector werkzaam zijn. We brengen de actuele zaken vanuit de sector samen en gaan op zoek naar de informatie die onze lézers waarderen. Dat maakt dat we de vinger aan de pols houden. Via onze digitale kanalen onderhouden we bovendien een levendig contact met onze professionele lezers.

Waarom een magazine voor de groensector?

Puur uit passie! We hebben onze roots in de landbouw, een sector die nauw verwant is met de groensector. We kennen de landbouwmechanisatie door en door omdat we zelf vanuit het loonwerk komen. Door de verstedelijking in België is de scheidingslijn tussen landbouw en tuin, park en bosbouw vaak heel dun waardoor het ene geregeld overloopt in het andere. En onze passie zijn dan wel machines, de rode draad door ons verhaal is steeds het contact met de natuur.

We volgen regelmatig zelf verschillende opleidingen en lezingen of zijn aanwezig bij netwerkevents. Daardoor zijn we permanent in dialoog met de professionals in de sector. Dat geeft ons de juiste invalshoek om hierover te schrijven. Het is onze ambitie om de passie in de sector zo naar boven te laten komen.