Te goeder trouw een ‘onjuist’ contract ondertekend: wat nu?

23 mei 2022

Het is u allicht al eens overkomen: u onderhandelt met een leverancier omtrent het vernieuwen of verbouwen van uw bedrijfsruimte of uw privéruimte en maakt hiertoe met hem mondelinge afspraken. U kunt zich helemaal vinden in deze afspraken, de leverancier zet ze op papier en laat u tekenen. Maar bij het nalezen blijkt nu dat […]

Het is u allicht al eens overkomen: u onderhandelt met een leverancier omtrent het vernieuwen of verbouwen van uw bedrijfsruimte of uw privéruimte en maakt hiertoe met hem mondelinge afspraken. U kunt zich helemaal vinden in deze afspraken, de leverancier zet ze op papier en laat u tekenen. Maar bij het nalezen blijkt nu dat het niet is wat u eigenlijk met hem mondeling had afgesproken! De vraag stelt zich dan of er nog iets kan gedaan worden aan een contract dat u te goeder trouw hebt ondertekend, maar waarvan blijkt dat u dat beter niet had gedaan.

Het uitvoeren van het contract

Eens een contract tot stand is gekomen, door de ondertekening ervan, moet het door de partijen uitgevoerd worden. Zij moeten zich houden aan al datgene wat ze overeengekomen zijn en dit moet ‘te goeder trouw’ gebeuren.

Bepaalde onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het contract niet kan worden uitgevoerd.

Een contract ondertekend: ‘dwaling’ en/of ‘bedrog’ inroepen?

Hebt u een contract ondertekend en komt u tot de vaststelling dat het niet uw bedoeling was om dat contract met deze inhoud te ondertekenen omdat de inhoud ervan anders werd voorgesteld, dan kunt u wellicht nog wel iets ondernemen.

‘Dwaling’

Zo voorziet onze wetgeving om ‘dwaling’ en ‘bedrog’ in te roepen in dergelijke gevallen.

Het gebeurt zeer vaak dat, bijvoorbeeld bij een verkoop, de te koop aangeboden zaak anders werd voorgesteld en er zelfs misleidende informatie werd gegeven. Dit gebeurt niet alleen bij verkoop, maar kan evenzeer bij het voorstellen van een onderhoudscontract of om het even welk ander contract gebeuren.

Gaat het om een verkoop dan is een professionele verkoper verplicht om alle juiste en volledige informatie betreffende het product mee te delen aan de koper. Wordt er achteraf een gebrek vastgesteld in deze informatieplicht van de verkoper, dan kan deze laatste hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zelfs indien zijn informatie correct was, maar toch een foutieve schijn doet ontstaan ten opzichte van de koper, dan nog kan hij aansprakelijk geacht worden.

Concreet betekent dit dat ondanks de regel dat een koop definitief is, ‘dwaling’ er kan voor zorgen dat het koopcontract wordt ontbonden omdat de verkoper niet de juiste informatie of geen informatie heeft gegeven, zonder hier verder bij stil te staan.

Indien de koper vaststelt dat het door hem aangekochte goed niet voldoet aan de aspecten die door de verkoper werden aangehaald, dan kan de koper dwaling inroepen. De koper zal wel moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de onjuiste informatie van de verkoper en de schade die hij geleden heeft. Het komt er dan op neer dat de koper

dit goed niet zou hebben gekocht, of onder geheel andere voorwaarden, indien hij op de hoogte zou zijn geweest van deze mankementen.

‘Bedrog’

Bij bedrog wordt de koper opzettelijk op een dwaalspoor gebracht. De dwaling wordt hier met opzet veroorzaakt. Om van bedrog te kunnen spreken is het niet noodzakelijk dat er daden gepleegd worden, woorden kunnen volstaan.

Besluit

In de eerste plaats moet u steeds alert zijn indien men u een document voorlegt en vraagt dit onmiddellijk te ondertekenen. Doe dit nooit zomaar, maar lees het eerst aandachtig zelf door, of laat dit doen door een specialist. Want … eens u het document ondertekend hebt, bent u erdoor gebonden! Lees alles, dus zeker ook de ‘kleine lettertjes’, want het zijn vooral deze waar u moet op letten. Gaat u niet akkoord met de inhoud van het document, leg dit dan voor aan de tegenpartij, ga ermee in gesprek en maak een contract waarin jullie zich beiden kunnen vinden.

Hebt u nu dat document toch ondertekend omdat u te goeder trouw was en komt u er pas later achter dat de inhoud niet deze is die u verwachtte, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk te handelen door een aangetekende brief naar de tegenpartij te sturen. Haal hierin aan dat men u bedrogen en misleid heeft bij de onderhandelingen. Geef aan dat het niet de inhoud was die men u mondeling heeft voorgesteld en vraag om een duidelijke reactie op deze aangetekende brief.

Indien het niet lukt om met de tegenpartij in kwestie tot een akkoord te komen, dan zal deze of uzelf naar de rechter stappen om de zaak daar te laten beslechten. U kunt hier als argument bedrog en/of dwaling aanhalen, maar het zal afwachten zijn hoe de rechter hierover zal beslissen. We stellen vast dat bedrog niet gemakkelijk is om te bewijzen, maar veel is natuurlijk afhankelijk van de juiste feiten en omstandigheden.

Ook interessant voor jou