STIHL publiceert zijn eerste duurzaamheidsrapport

13 juni 2022

De STIHL groep publiceert zijn eerste duurzaamheidsrapport, waarin het bedrijf zijn duurzaamheidsstrategie en -activiteiten voorstelt. Het motto “Handelen voor toekomstige generaties” is al sinds de oprichting van de onderneming de leidraad van dit meer dan 95 jaar oude bedrijf. In 2021 heeft STIHL een duurzaamheidsstrategie ingevoerd met als doel het bestaande duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen, […]

De STIHL groep publiceert zijn eerste duurzaamheidsrapport, waarin het bedrijf zijn duurzaamheidsstrategie en -activiteiten voorstelt. Het motto “Handelen voor toekomstige generaties” is al sinds de oprichting van de onderneming de leidraad van dit meer dan 95 jaar oude bedrijf.

In 2021 heeft STIHL een duurzaamheidsstrategie ingevoerd met als doel het bestaande duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen, de huidige inspanningen te bundelen en de lopende activiteiten aanzienlijk te versterken. Het familiebedrijf heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor 2030 op drie belangrijke domeinen: ecosystemen, circulaire systemen en verantwoordelijkheid naar werknemers.

STIHL wil een klimaatneutrale onderneming worden, zuinig omspringen met hulpbronnen en op een eerlijke manier blijven handelen om het werken met en in de natuur ook in de toekomst gemakkelijker te maken. Deze strategie is ook bedoeld om een meetbare bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Nikolas Stihl, kleinzoon van de oprichter van de onderneming Andreas Stihl en voorzitter van de adviesraad en de raad van toezicht van STIHL, legt uit: “Als onderneming met wortels in de bosbouw zijn wij van oudsher verbonden met de natuur. Aangezien ons levensonderhoud afhankelijk is van de natuur, zijn de mens, de natuur en hun gemeenschappelijke vermogen om te groeien altijd de kern van onze activiteiten geweest en dat zijn ze nog steeds. Dit is onze belangrijkste drijfveer en dat willen we zo houden.”

Focus op ecosystemen, circulaire systemen, verantwoordelijkheid naar werknemers

Michael Prochaska, lid van de raad van bestuur voor personeelszaken en juridische zaken en verantwoordelijke voor duurzaamheid bij STIHL, licht de doelstellingen van de nieuwe duurzaamheidsstrategie toe: “STIHL moet toekomstgericht blijven. Om dit te bereiken, denken wij niet in kwartalen, maar in generaties. Daarom willen wij duurzaamheid verankeren in alle beslissingsprocessen. Volgens ons is dit de enige manier om STIHL als bedrijf verder te ontwikkelen en onze concurrentiekracht te versterken.”

In het kader van zijn duurzaamheidsstrategie engageert STIHL zich voor de bescherming van ecosystemen, onder meer door krachtige maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering uit te voeren. STIHL steunt de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken. Daartoe heeft het in bedrijf in 2020 een klimaatstrategie opgesteld. Hierdoor zijn de Duitse vestigingen van STIHL sinds 2021 klimaatneutraal en sinds dit jaar zijn de internationale productiebedrijven dat ook. De internationale verkoopmaatschappijen volgen in 2023.

Het doel op lange termijn is de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van het product verminderen: van de aankoop van grondstoffen tot de productie en het gebruik. Bovendien zet STIHL zich in voor het behoud en de bevordering van de biodiversiteit – zowel bij de ontwikkeling van zijn productengamma, bij de bevordering van de biodiversiteit op de STIHL vestigingen én als partner van de lokale gemeenschappen. In het kader van de kringloopeconomie streeft STIHL er onder andere naar om zijn producten en hun verpakkingen in hoge mate recycleerbaar te maken en om ze in een recyclagekringloop te brengen, altijd volgens het concept “Repair, Reuse, Refurbish, Recycle”. Dankzij het grote aantal individueel verkrijgbare reserveonderdelen dragen de gekende duurzaamheid en herstelbaarheid van de STIHL producten daar al decennialang toe bij. De onderneming stelt ook alles in het werk om alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor STIHL werken goede arbeidsomstandigheden te bieden.

Het STIHL duurzaamheidsrapport is online beschikbaar op https://sustainabilityreport.stihl.com/2021/

Het rapport beschrijft de ingevoerde duurzaamheidsstrategie en –doelstellingen, alsook de acties die de Duitse vestigingen van STIHL (het moederbedrijf met acht fabrieken en het distributiecentrum in Dieburg) ​ en alle internationale productiebedrijven in 2021 namen. Het duurzaamheidsverslag van STIHL is opgesteld in overeenstemming met de normen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI).

Ook interessant voor jou