Nieuw: verplicht een elektronisch betaalmiddel aanbieden sinds 1 juli!

10 februari 2023

Er wordt in ons land een strijd gevoerd tegen belastingfraude en dit heeft al meerdere wetsaanpassingen tot stand doen komen. We denken hier bijvoorbeeld aan de drempel voor contante betalingen. Maar nu is hier sinds 1 juli nog een nieuwigheid bijgekomen, namelijk de verplichting voor elke ondernemer om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan […]

Er wordt in ons land een strijd gevoerd tegen belastingfraude en dit heeft al meerdere wetsaanpassingen tot stand doen komen. We denken hier bijvoorbeeld aan de drempel voor contante betalingen. Maar nu is hier sinds 1 juli nog een nieuwigheid bijgekomen, namelijk de verplichting voor elke ondernemer om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan zijn klanten. Wat houdt dit allemaal precies in?

De drempel voor contante betalingen

Zodra er een koop tot stand komt, of men een dienstverlening heeft bekomen, moet hiervoor betaald worden. Vroeger ging het steeds om contante betalingen, maar sinds de komst van de betaalkaarten werd er meer en meer via deze mogelijkheid betaald.

Bovendien werd de mogelijkheid van contante betalingen een paar keer aan banden gelegd door het opleggen van een drempelbedrag.

In 2012 al werd de limiet voor contante betalingen verlaagd van 15.000 euro naar 5.000 euro. In 2014 ging men nog een stapje verder en werd de drempel nog eens verlaagd naar 3.000 euro!

Of het nu gaat om de verkoop van materiaal, een machine of het leveren van diensten, is hierbij zonder belang: er mogen geen grotere bedragen meer contant in ontvangst worden genomen!

Nu een verplicht aanbod voor elektronische betaling sinds 1 juli!

Sinds geruime tijd worden betalingen vaak via bankkaart gedaan, maar toch zijn er ondernemers die nog geen mogelijkheid aanbieden om hun klanten elektronisch te laten betalen. Hier is nu sinds 1 juli verandering in gekomen.

Sinds dan moet elke ondernemer in België zijn klant de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen. Het maakt hierbij niet uit via welke vorm hij dat doet (Bancontact, Paypal …).

Opgepast!

Met ‘klanten’ wordt hier de consument bedoeld. Deze nieuwe regel geldt niet tussen ondernemingen onderling!

De ondernemer mag de kosten die hij hiervoor maakt niet doorrekenen aan zijn klant en hij mag ook niet weigeren dat zijn klant elektronisch betaalt indien hij beneden een bepaald bedrag koopt. Biedt de ondernemer echter meerdere elektronische betalingsmogelijkheden aan, dan kan hij wel bepalen dat er voor één (of meerdere) van deze mogelijkheden wel een drempelbedrag geldt.

Daarenboven blijven de contante betalingen ook bestaan en mogen deze niet geweigerd worden.

Voor welke ondernemers geldt deze verplichting?

Sinds 2018 werd ons toenmalig ‘Handelsrecht’ vernieuwd en sindsdien heeft men het over ‘Onderneming’ en ‘Ondernemingsrecht’.
Volgens deze nieuwe regels is een ‘onderneming’:
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) iedere rechtspersoon (bv. een vereniging, stichtingen);
(c)iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (rechtspersoonlijkheid betekent dat een onderneming zelf over eigen rechten en plichten beschikt).
Concreet betekent dit dat niet alleen zaakvoerders en bestuurders ‘ondernemers’ zijn, maar ook alle vrije beroepen zijn ‘ondernemers’! Sinds 1 november 2018 is het begrip ‘ondernemer’ de gangbare term geworden. Dit is veel ruimer vermits heel wat zelfstandigen (bv. de vrije beroepen: dierenartsen, artsen, advocaten, boekhouders, apothekers, tandartsen enzovoort, die vroeger niet als een ‘handelaar’ werden aanzien, dat ondertussen wel geworden zijn.

Een ‘aparte’ definitie voor deze nieuwe regels?

Voor de toepassing van deze nieuwe regels inzake de elektronische betaalmogelijkheden voorziet ons Wetboek Economisch Recht nog in een specifieke definitie en het definieert een ‘ondernemer’ hiervoor als ‘iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede verenigingen’.

Dit betekent dat niet alleen effectieve ondernemingen, maar ook alle vrije beroepen onderworpen zijn aan deze nieuwe verplichting.

Ook hier geldt nog steeds de definitie dat een ‘consument’ iedere natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Vrije keuze van elektronisch betaalmiddel?

Ja, de ondernemer is vrij om te kiezen welk elektronisch betalingssysteem hij wenst te installeren. Hij zal echter best nagaan welk betaalmiddel voor hem het interessantste is. Het meest gekende is Bancontact, maar ondertussen zijn er al heel wat meer mogelijkheden. We denken hier bijvoorbeeld aan Payconiq.

Zijn er sancties voorzien?

Ja, de wetgever voorziet in strafboeten die kunnen gaan van 208 euro tot 80.000 euro!

Ook interessant voor jou