Nieuw: een pand kopen via Biddit.be?

10 december 2020

Wenst u een pand te kopen om er uw bedrijf in te vestigen, een woning of grond, dan kan dit voortaan gemakkelijk vanuit uw zetel! Sinds kort kan men namelijk kopen via ‘Biddit.be’. Hoe gaat dit in zijn werk? Wanneer komt een koop tot stand? ‘Koop’ is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt […]

Wenst u een pand te kopen om er uw bedrijf in te vestigen, een woning of grond, dan kan dit voortaan gemakkelijk vanuit uw zetel! Sinds kort kan men namelijk kopen via ‘Biddit.be’. Hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer komt een koop tot stand?

‘Koop’ is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen. De koop kan bij authentieke (bij de notaris dus) of bij onderhandse akte worden aangegaan. Hij is tussen partijen voltrokken zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Concreet betekent dit dat er twee essentiële bepalingen van toepassing moeten zijn opdat er sprake kan zijn van een koopovereenkomst: er moet een overdracht van het eigendomsrecht van een zaak zijn (bijvoorbeeld een pand) en er moet hiertoe een prijs betaald worden. Ontbreekt een van deze twee elementen dan kan er onmogelijk sprake zijn van een koopcontract.

Verder moet er, opdat een koop tot stand kan komen, een ‘wilsovereenstemming’ zijn tussen de koper en de verkoper. Zo zal in de praktijk de verkoper een aanbod doen. Door dit aanbod blijft hij gebonden, dit wil zeggen dat de verkoper zijn aanbod lang genoeg zal moeten laten duren zodat de kandidaat-koper genoeg tijd krijgt om erover na te denken en een antwoord te geven.

Aanvaardt de kandidaat-koper dit aanbod, dan is er een ‘wilsovereenstemming’ tussen koper en verkoper en zal de koop tot stand komen.

De ‘openbare verkoop’ en de ‘verkoop uit de hand’

Op het gebied van procedure verloopt de ‘verkoop uit de hand’ totaal anders dan de ‘openbare verkoop’.

Een eerste verschilpunt zit in het opmaken van de notariële akte van verkoop. De verkoop uit de hand wordt voorbereid op het ogenblik dat koper enverkoper effectief tot een akkoord gekomen zijn. Hier wordt de notariële akte dikwijls opgesteld nadat er voldaan werd aan een opschortende voorwaarde. Zo wordt er in de praktijk in het compromis (hetgeen de koper en de verkoper opmaken ten tijde van hun akkoord) dikwijls vermeld dat de koop slechts kan doorgaan indien de koper een lening krijgt bij de bank.

Bij de openbare verkoop is dit niet het geval. De notaris biedt openbaar te koop aan en hij zal onmiddellijk toewijzen aan de meestbiedende, mits hij het akkoord heeft van de eigenaar(s). Het is dan ook op dat bepaalde moment dat de koop gesloten is en dat in de verkoopzaal de akte opgesteld en getekend wordt. Wat de voorwaarden van de koop zelf betreft (betaling van de kosten en de koopprijs), die worden steeds afgelezen op de verkoopdag zelf. Hier is goed luisteren de boodschap!

Bij de openbare verkoop is het dus zo dat de koper geen bedenktijd kan vragen of ook geen opschortende voorwaarden kan bedingen: hij koopt of hij koopt niet. Belangrijk in dit geval is dus dat elke kandidaat-koper zich

vooraf goed informeert over het te koop aangeboden goed. Eens hij tijdens een openbare verkoop gekocht heeft, is het te laat.

Kopen en verkopen via Biddit.be

Omwille van de steeds evoluerende vooruitgang op gebied van computer, telefoon en internet hoeft u sinds kort uw woning niet meer te verlaten om een pand te kopen. U kan dus perfect een huis kopen zonder naar het notariskantoor te stappen of naar een openbare verkoop te moeten gaan. Hebt u een computer of smartphone, dan kan u gemakkelijk via Biddit.be bieden op een pand naar keuze. U kan bieden met uw e-ID en dit in volledige discretie: uw bod is wel voor ieder die Biddit.be bezoekt zichtbaar, maar alleen de notaris kent uw identiteit!

Op de website Biddit.be kan u alvast kijken naar alle panden die overal in ons land te koop zijn. Voor elk pand wordt aangegeven wanneer de biedingen beginnen en wanneer ze eindigen. Bij het aanklikken van een pand krijgt u eveneens de biedingsvoorwaarden en de procedure voor de aankoop van dat pand te zien. Het is belangrijk deze voorwaarden goed na te lezen. Er wordt ook uitgelegd hoe u aan het biedingsproces kandeelnemen.

Elke bieder kan zijn bod in alle discretie uitbrengen en dit bod wordt door iedereen die Biddit.be bezoekt ook gezien. Bent u de hoogste bieder voor een pand, dan zal de notaris u contacteren aangezien hij elke bieder kent.

Is een bod geplaatst op Biddit.be bindend?

Absoluut! Eens u een bod geplaatst hebt op Biddit.be, bent u door dat bod gebonden en kan u niet meer terugkrabbelen. Vermits de notaris weet wie er geboden heeft, zal hij u contacteren na het eindigen van de biedingen als u het laatste bod hebt uitgebracht.

Daarom is het raadzaam om, indien u biedingen doet via Biddit.be, u vooraf goed te informeren over het desbetreffende pand. U kan best ook vooraf nagaan bij uw bankinstelling of u een lening kan bekomen, en zo ja tot hoeveel deze lening kan gaan. Want indien u dit pand kocht en later zou blijken dat u geen lening bekomt, dan zal u hierdoor in de problemen komen.

Automatisch bieden?

Op Biddit.be kan u ook ‘automatisch’ bieden. Dit houdt in dat u kan vastleggen tot welk bedrag u bereid bent om te bieden (bijvoorbeeld 200.000 euro). Het systeem kan dan zelf automatisch bieden tot wanneer uw plafond van 200.000 euro bereikt wordt. Het voordeel hier is dat u de biedingen niet op de voet hoeft te volgen!

Ook interessant voor jou