De strijd tegen de plaagdieren

27 april 2024
De strijd tegen de plaagdieren

Het groeiseizoen komt stilaan op gang; het bodemleven ontwaakt en dat brengt opnieuw plagen met zich mee.  Wat maakt dat we steeds meer last krijgen van verschillende engerlingen, emelten en andere larves? Vier bepalende factoren waardoor er meer plaagdieren zijn   Plagen onder controle houden Steeds meer worden aaltjes/nematoden ingezet. Aaltjes zijn microscopisch kleine beestjes die het […]

Het groeiseizoen komt stilaan op gang; het bodemleven ontwaakt en dat brengt opnieuw plagen met zich mee.  Wat maakt dat we steeds meer last krijgen van verschillende engerlingen, emelten en andere larves?

Vier bepalende factoren waardoor er meer plaagdieren zijn  

  1. Doordat we onze gronden de laatste jaren anders zijn gaan gebruiken, moeten we het regenwater steeds meer bufferen om het later in het seizoen te kunnen hergebruiken. Deze plaatsen met hoger gras trekken langpootmuggen en andere insecten aan om zich te nestelen. Hun eitjes zetten ze af in lage vegetatie zoals gras. Dus ook in gazons, sportvelden en golfbanen.
  2. Verbod op bestrijdingsmiddelen
  3. Meer wortelmassa bij onze planten
  4. Klimaatsverandering, zachte en natte winters waardoor er meer overlevingskans is voor de plaagdieren.

Plagen onder controle houden

Steeds meer worden aaltjes/nematoden ingezet. Aaltjes zijn microscopisch kleine beestjes die het ‘plaagdier’ binnendringen via huidmondjes, anus of mond en het plaagdier van binnenuit verteren. Gewoon lukraak nematoden sproeien om het probleem op te lossen volstaat echter niet. Het ideale bestrijdingsmoment en het meest geschikte aaltjes-product hangt af van het soort plaagdier. Om daar enig zicht op te krijgen hebben we onderaan een plaagkalender toegevoegd waarop goed te zien valt in welke periode je welke plaag het best kunt bestrijden.

Is het wel een engerling?

Foto: Larve (mobium) van de snuitkever

Deze larve op deze foto, ook wel mobium genoemd, is van de snuitkever. Ze is roomwit met een roodbruine kop en heeft géén pootjes. In zachte winters vreten ze door aan de wortels met alle gevolgen van dien.
In België en Nederland zijn er zo’n 600 soorten actief. De kever is ongeveer 9 tot 11 mm groot. 

Taxuskevers bijvoorbeeld hebben geen paring nodig om zich voort te planten. Ze ontwikkelen zich van  ei > larve > pop >kever. Zodra ze kever zijn voeden ze zich voornamelijk met bladeren van de taxus, hedera, prunus, viburnum, eonymus en fruitdragende gewassen. 

Door de steeds zachtere winters kunnen ze blijven overleven waardoor hun populatie van jaar tot jaar toeneemt. Onder optimale omstandigheden kan de taxuskever zich zeer snel uitbreiden doordat hij tot wel 600 eitjes per seizoen kan leggen. 

Foto: Taxuskever

De engerling of larve van de bladsprietkever familie bijv. Rozenkever, Meikever, Junikever en Salland kever zijn de meest voorkomende in ons land. De engerling van bovengenoemde soorten heeft in tegenstelling tot de mobium wel pootjes en een zwarte achterkant. Deze zwarte achterkant is de ontlasting van de larve. Deze ontlasting heeft als functie om hun gangenstructuur te verstevigen, vocht vast te houden, de temperatuur te reguleren en vaak ook om roofdieren af te weren door geursporen te minimaliseren.

Zo is er ook een verschil tussen Aardrupsen en Emelten. Beide lijken als larve enorm op elkaar maar zijn als insect een heel ander dier. De aardrups is namelijk de larve van de nachtvlinder en de emelt is de larve van de langpootmug.

Foto: Aardrupsen 
Foto: Emelten

Een goede raad is goud waard:

  1. Detecteer de larve
  2. Ben je niet zeker om welke engerling of larve het gaat, je kan deze larve insturen naar een ervaren consultingbureau voor plaagdieren
  3. Laat u adviseren of kies de juiste nematoden mengeling
  4. Hanteer de kalender voor bestrijding

Foto: Plaagkalender

Achtergrond van het artikel

Op veel plaatsen zie je nu meer vreetschade van engerlingen, emelten en andere larves. We volgden een aantal weken de mensen van www.biocontrole.nl. Naast de timing geeft de kalender ook weer welke soort aaltjes best worden ingezet. Men weet immers niet altijd om welke engerling of emelt het gaat.

Bron: Ad Van Bruggen, accountmanager, biocontrole.nl

Nicolas De Schutter

Nicolas De Schutter is oprichter-eigenaar van NDS Green Solutions uit Rumst.

Deze startende éénmanszaak richt zich als consultant op gazonproblematieken voor particulieren en als ervaren greenkeeper naar het onderhoud van golfbanen.

Dankzij zijn internationale studies ‘Golfcourse Management’ en zijn 20 jaar ervaring met verscheidene bodem- en grastypes is hij de aangewezen persoon voor het tijdelijk onderhoud van golfbanen. 

Zijn vakkundigheid als 'grasdokter' maken hem een deskundig aanspreekpunt voor onder meer de ontleding van bodemanalyses, het pesticidenvrij beheer van grasvelden en het gezond maken van de bodem met het oog op droogteresistentie.

Nicolas werd in 2019 genomineerd voor 'greenkeeper of the year' en wordt in de sector aanzien als 'greenfluencer'.

Ook interessant voor jou