Compost is een fantastisch middel, maar niet zaligmakend

15 maart 2024
Compost is een fantastisch middel, maar niet zaligmakend

Als binnenkort de bodem voldoende opgedroogd is, zullen we met z’n allen weer gaan verticuteren. De ene verkiest om te beluchten, de andere blijft bij doorzaaien met het juiste mengsel (cfr. onze vorige nieuwsbrief). Daarna wordt er getopdresst al dan niet in combinatie met compost. Hier wil ik echter een kanttekening bij maken omdat er […]

Als binnenkort de bodem voldoende opgedroogd is, zullen we met z’n allen weer gaan verticuteren. De ene verkiest om te beluchten, de andere blijft bij doorzaaien met het juiste mengsel (cfr. onze vorige nieuwsbrief). Daarna wordt er getopdresst al dan niet in combinatie met compost.

Hier wil ik echter een kanttekening bij maken omdat er al enkele jaren een hype is over het gebruik van compost.  ‘Compost is een fantastisch middel, maar niet zaligmakend.’

Toen het gebruik van kunstmest begon op te komen resulteerde dat in een hoge productie. Er was nog geen probleem met de bodem want die had genoeg buffer wat betreft organische stof, humus en de meer dan 30 verschillende sporenelementen. 

Nu zoveel jaren later is men op een gegeven moment tot het besef gekomen dat men fytoproducten of bestrijdingsmiddelen nodig had omdat het gebruik van kunstmest onze planten ziek maakt. 

En wat nog erger -en moeilijker om te keren is- is dat de bodem uitgeput raakt. 

Onder normale omstandigheden maakt een deel van het bodemleven een stof aan die we kennen onder de naam ‘humus’. Humus is geen compost en geen organisch materiaal. Humus wordt door micro-organismen gemaakt uit organisch materiaal en daarom is het als het ware de batterij van de bodem zoals de bodem de energie voor de plant levert. Van zodra er geen organisch materiaal meer in de bodem zit, kun je niet anders dan alleen maar met kunstmest werken, met alle gevolgen vandien. Er zijn meer bestrijdingsmiddelen nodig, er is dus ook meer resistentie, meer zieke planten, kale plekken, slechte oogsten, enz…

Om dit proces om te keren proberen mensen meer compost aan de bodem toe te voegen om zo het aandeel organisch materiaal te verhogen.

Hier zitten echter een paar kanttekeningen aan. Compost is immers het resultaat van een snel omzettingsproces waarbij de organismen die de compost maken, gewend zijn aan hoge temperaturen. Dat zijn totaal andere organismen dan de organismen die in de bodem zitten en bij de wortels van een plant leven. 

Compost als bodemverbeteraar is alleen maar een fysieke bodemverbeteraar. Het helpt om het organisch stofgehalte te verhogen waardoor er meer zuurstof in de bodem komt, er meer vormen van bodemleven ontstaan en de plant mogelijk weerbaarder wordt. Maar: het is geen biologische bodemverbetering!

Op korte termijn zie je vaak een positieve invloed na het gebruik van compost, maar vergeet niet dat deze compost moet omgezet worden door micro-organismen. Doordat deze organismen de compost/organisch materiaal moeten omzetten is er veel energie nodig. Dat vraagt dan weer extra stikstof. Dus het zou zo maar kunnen dat je je stikstofgiften moet verhogen op termijn.

Nicolas De Schutter

Nicolas De Schutter is oprichter-eigenaar van NDS Green Solutions uit Rumst.

Deze startende éénmanszaak richt zich als consultant op gazonproblematieken voor particulieren en als ervaren greenkeeper naar het onderhoud van golfbanen.

Dankzij zijn internationale studies ‘Golfcourse Management’ en zijn 20 jaar ervaring met verscheidene bodem- en grastypes is hij de aangewezen persoon voor het tijdelijk onderhoud van golfbanen. 

Zijn vakkundigheid als 'grasdokter' maken hem een deskundig aanspreekpunt voor onder meer de ontleding van bodemanalyses, het pesticidenvrij beheer van grasvelden en het gezond maken van de bodem met het oog op droogteresistentie.

Nicolas werd in 2019 genomineerd voor 'greenkeeper of the year' en wordt in de sector aanzien als 'greenfluencer'.

Ook interessant voor jou