STIHL treedt toe tot het Global Compact van de Verenigde Naties

11 mei 2023

STIHL treedt toe tot het Global Compact van de Verenigde Naties, een initiatief dat ondernemingen wereldwijd wil aansporen tot een meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Wij verbinden ons ertoe om onze bedrijfsstrategie op één lijn te brengen met de tien duurzaamheidsprincipes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieubescherming en corruptiebestrijding. “Wij zijn toegetreden tot […]

STIHL treedt toe tot het Global Compact van de Verenigde Naties, een initiatief dat ondernemingen wereldwijd wil aansporen tot een meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Wij verbinden ons ertoe om onze bedrijfsstrategie op één lijn te brengen met de tien duurzaamheidsprincipes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieubescherming en corruptiebestrijding.

“Wij zijn toegetreden tot het UN Global Compact om onze toewijding aan een duurzame bedrijfsvoering duidelijk te maken en om onze langdurige inzet voor een betere toekomst te tonen”, aldus Michael Prochaska, hoofd personeelszaken en juridische zaken van STIHL. “De principes van het Global Compact en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn onze leidraad bij elke beslissing die we nemen. We willen ze echt verankeren in alle domeinen van onze activiteiten.” In de toekomst zullen wij een Communication on Progress publiceren om regelmatig informatie te verstrekken over onze vorderingen, maar ook over de lopende activiteiten die de duurzaamheidsprincipes van het Global Compact ondersteunen.

Toeleveringsketen: meer transparantie en duurzaamheid

Duurzaamheid moet voortaan ook integraal deel uitmaken van het beheer van de relaties met de leveranciers van STIHL. Daarom hebben we in 2020 het project ‘Duurzame toeleveringsketens’ gelanceerd, dat onder meer tot doel heeft om potentieel kritieke toeleveringsketens te analyseren. Om de toelevering van kobalt transparanter en duurzamer te maken, hebben we ons in 2021 aangesloten bij het Responsible Minerals Initiative (RMI), een sectoroverschrijdende organisatie met meer dan 400 aangesloten bedrijven die zich wereldwijd inzetten voor een verantwoorde inkoop van mineralen uit conflictgebieden en regio’s met een hoog risico. Behalve de toeleveringsketen van kobalt hebben we ook veel aandacht voor de potentieel kritieke toeleveringsketens van magnesium en textiel. Michael Prochaska: “Door ons aan te sluiten bij het UN Global Compact en het RMI bevestigen we ons streven om onze bedrijfsactiviteiten af te stemmen op onze ecologische en sociale waarden.”

Meer informatie over de duurzame initiatieven van STIHL vind je hier: stihl.be/duurzaamheid.

Ook interessant voor jou