Softwareproblemen: wat kunt u doen?

26 oktober 2020

Vandaag de dag kan niemand nog zonder computer en dus ook niet zonder software. Zolang alles goed gaat, is er geen probleem. Maar vaak wordt men geconfronteerd met softwareproblemen die maar niet opgelost geraken. Dat kan u als ondernemer aardig wat schade opleveren, en dan kan u het zo beu zijn dat u uw contract […]

Vandaag de dag kan niemand nog zonder computer en dus ook niet zonder software. Zolang alles goed gaat, is er geen probleem. Maar vaak wordt men geconfronteerd met softwareproblemen die maar niet opgelost geraken. Dat kan u als ondernemer aardig wat schade opleveren, en dan kan u het zo beu zijn dat u uw contract met de leverancier niet meer betaalt of gewoon het contract verscheurt. Maar is dit juridisch wel mogelijk? Wat kan u in dergelijke omstandigheden best doen? En wat indien de software gewoonweg niet geleverd wordt?

Dialoog

De softwareleverancier is in de eerste plaats een verkoper die zich geen slechte reclame kan veroorloven. Deze leverancier weet dat een ontevreden klant hem geen goede naam zal opleveren. Daarom kan het in de eerste plaats nuttig zijn om met hem persoonlijk de softwareproblemen te bespreken. Probeer hem uit te leggen wat uw problemen zijn en wat u precies van de software verwacht. Komt u met de softwareleverancier tot een akkoord, zet dit dan ook op papier zodat u later kunt aantonen welke de gemaakte afspraken waren.

Een aangetekende brief?

Spijtig genoeg zal een dialoog vaak geen oplossing bieden, zodat u moet overgaan tot het versturen van een ingebrekestelling. U moet uw leverancier duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen tekortschiet. Doet u dit telefonisch of gewoon persoonlijk, dan heeft dit geen enkele juridische waarde: u kunt moeilijk bewijzen dat dit telefoongesprek eigenlijk een ingebrekestelling was betreffende uw softwareproblemen! Het is best dat de leverancier op een officiële manier kennisneemt van uw klachten. Dit gebeurt best via een aangetekende brief waarin u uiteenzet met welke problemen u te kampen hebt. Nadat u deze brief aangetekend hebt verstuurd, bewaart u ook steeds een kopie van deze brief, samen met het verzendingsbewijs dat u in het postkantoor kreeg bij de verzending.

Kunt u zomaar stoppen met betalen?

Voorheen had men het over het ‘Handelsrecht’ en een ‘Handelaar’, maar deze beide begrippen zijn door de nieuwe wetgeving verdwenen en maken plaats voor de nieuwe begrippen ‘Onderneming’ en ‘Ondernemingsrecht’. Door deze vernieuwingen wordt het begrip ‘handelaar’ niet meer toegepast en is ‘ondernemer’ de gangbare term worden. ‘Ondernemer’ is veel ruimer vermits heel wat zelfstandigen zoals de vrije beroepen (landbouwers, tuinbouwers, tandartsen, artsen, advocaten, boekhouders, apothekers, dierenartsen enzovoort), die vroeger niet als een ‘handelaar’ werden aanzien, dat voortaan wel zijn.

Dit heeft als gevolg dat wanneer u bijvoorbeeld software bestelt voor uw onderneming bij een andere ondernemer (leverancier) en u om de een of andere reden niet akkoord gaat met zijn factuur, u deze binnen een zo kort mogelijke termijn zal moeten protesteren. Wacht u hiermee te lang, dan wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met de factuur. Wat precies bedoeld wordt met een ‘zo kort mogelijke termijn’, zal u moeten nalezen in de algemene voorwaarden van de leverancier. En als u in deze situatie niet snel reageert, dan zal de andere ondernemer ervan uitgaan dat u akkoord gaat met de factuur. Dit betekent concreet dat u niet zomaar kan beslissen om de factuur niet te betalen: u zal ze moeten protesteren. Zo ook indien u niet tevreden bent over de aangekochte software en deze u meer dan eens in de steek heeft gelaten!

Opgepast!
Best is om de factuur aangetekend te protesteren zodat u een degelijk bewijsmiddel hebt.

Maar zelfs indien u de factuur protesteert, moet u toch nog voorzichtig zijn met het volledig stopzetten van de betaling. Het is namelijk best mogelijk dat de leverancier volgens zijn algemene voorwaarden schadevergoedingen kan vragen bij niet of laattijdig betalen. Daarom kan het beter zijn om de factuur toch te betalen, maar dan wel ‘onder voorbehoud’. U kunt dan best in uw protest tegen de factuur vermelden dat u betaalt ‘onder voorbehoud’ en dit ook vermelden bij de overschrijving van uw betaling.

Kan u uw softwarecontract zelf stopzetten?

Indien uw problemen echter zo hoog oplopen dat u het beu bent, zou u wel eens de intentie kunnen hebben om het contract te verscheuren. Maar dit is zeker geen goede oplossing! U kan een dergelijk contract niet zomaar eenzijdig verbreken. En het is mogelijk dat u in zo’n geval een schadevergoeding zal moeten betalen aan de leverancier. Indien een dialoog en een aangetekende ingebrekestelling geen oplossing bieden, dan kan u best via de rechtbank de ontbinding van uw softwarecontract vragen. Vaak zal de rechter een expert aanstellen die moet nagaan wat de problemen precies inhouden. Het zal dan uiteindelijk de rechter zijn die al dan niet de ontbinding van uw contract zal uitspreken.

Solange Tastenoye – www.solangetastenoye.be
Voor telefonisch juridisch advies: bel 0902/12014 (€1,00/min)
Persoonlijk advies enkel mits afspraak via tel 013/46.16.24

Ook interessant voor jou