Robotmaaiers zitten in de lift

11 maart 2021

Zelfs na jaren van boomend succes zetten de robotmaaiers zonder verpinken hun opmars verder. Voor een aantal tuinmachinedealers vormen ze nu al het leeuwenaandeel van de omzet. De gezondheidscrisis heeft tot gevolg gehad dat de particuliere gazoneigenaar nog meer aandacht aan zijn tuin is gaan besteden en zich langs verschillende wegen beter is gaan informeren. […]

Zelfs na jaren van boomend succes zetten de robotmaaiers zonder verpinken hun opmars verder. Voor een aantal tuinmachinedealers vormen ze nu al het leeuwenaandeel van de omzet. De gezondheidscrisis heeft tot gevolg gehad dat de particuliere gazoneigenaar nog meer aandacht aan zijn tuin is gaan besteden en zich langs verschillende wegen beter is gaan informeren.

Robotmaaiers zitten in de lift

‘Dit mogen we letterlijk nemen.’ Wie aan parken, openbaar groen én robots denkt, houdt ook rekening met vandalisme op de toestellen. Daarom is er de robotgarage: een stevige aluminium schuilplaats met automatisch werkende rolpoort of de robolift: een echte lift die de robot na iedere maaibeurt onder de grond laat verdwijnen. Twee hulpmiddelen om de robot op te bergen, veilig voor vandalisme en gure weersomstandigheden.

Waar we pakweg 10 jaar geleden nauwelijks robotmaaiers in het openbare groen zagen, is deze markt zich sterk gaan ontwikkelen. De grootste stad van Vlaanderen bijvoorbeeld zet sterk in op mooi gemaaide perken en zo is er een groot park dat volledig met robotmaaiers wordt gemaaid. Ondertussen zijn er zelfs systemen waarbij meerdere maaiers een terrein voor hun rekening nemen.

Robotmaaiers: gps of omtrekdraad?

Voor een beperkt aantal toepassingen is de gps-gestuurde robotmaaier de oplossing. Voor de meeste terreinen zal het installeren van een omtrekdraad echter de norm blijven. En dat biedt kansen aan tuinaannemers-installateurs.

Voor de installateur vormen de droge periodes een grote uitdaging: de meeste kabellegmachines slagen er niet meer in om de omtrekkabel op de gewenste diepte te leggen vanaf het moment dat de grond droog ligt. Daarom heeft robotspecialist.be, naast de veelgebruikte elektrische Papst-kabellegger, de EZ-Trench kabellegmachines aan zijn gamma toegevoegd.

Deze trench-kabelleggers werken volgens het principe van de stronkenfrees: een schijf met beitels maakt een gleuf, ook in de hardste grond met stenen, en daarin kan de kabel worden afgelegd. Zelfs boomwortels worden doorgesneden. De EZ-Trench TP400CL3 legt de kabel tot 7,5 cm diep en is dus geschikt voor de meeste gazons. Het model TP400CL7 kan de omtrekdraad tot 17 cm diep leggen, wat belangrijk is voor sportvelden waar belucht moet worden.

Deze EZ-trenchers kunnen uitgerust worden met werktuigen die een verschillende gleufbreedte maken, zodat ook beregeningsleidingen met doormeters tot 22 mm gemakkelijk in te werken zijn.

Meer info: www.robotspecialist.be of 0032 475 41 67 69

Werking van een kabellegger

Ook interessant voor jou