Mededeling met betrekking tot granenactiviteiten Limagrain Belgium vanaf najaar 2020

28 december 2019

Langs deze weg maakt Limagrain Belgium bekend dat het zijn zaaigraanactiviteiten in de toekomst op een andere manier zal ontwikkelen op de Belgische markt. Het betreft hier de zaden van tarwe, gerst, triticale, rogge, spelt en haver. Sinds de overname van Clovis Matton door Limagrain in 2009 werden zaaigranen via 2 kanalen naar de markt […]

Langs deze weg maakt Limagrain Belgium bekend dat het zijn zaaigraanactiviteiten in de toekomst op een andere manier zal ontwikkelen op de Belgische markt. Het betreft hier de zaden van tarwe, gerst, triticale, rogge, spelt en haver.

Sinds de overname van Clovis Matton door Limagrain in 2009 werden zaaigranen via 2 kanalen naar de markt gebracht.
Het eerste kanaal betreft de bereiding van zaaigranen in de eigen productiesite in Kerkhove en de commercialisatie hiervan via handelaars naar de landbouwers.

Het tweede kanaal betreft het op de markt brengen van zaaigranen via verschillende andere Belgische licentiehouders.

In de toekomst zal dit eerste kanaal ophouden te bestaan en zullen alle LG-graanrassen geproduceerd en gecommercialiseerd worden via licentiehouders in onze regio.  Dit houdt in dat het merk Clovis Matton als dusdanig niet meer zal fungeren in de zaaigranen en wij ons volledig zullen oriënteren op de commercialisatie van LG-genetica die haar weg naar de markt zal vinden via andere licentiehouders.

Bedrijfssite Kerkhove

Deze beslissing houdt volledig verband met de zeer grote investeringen die noodzakelijk zouden zijn in de bedrijfssite in Kerkhove. Een grondige studie heeft uitgemaakt dat – rekening houdend met de bestaande overcapaciteit die momenteel in België en in onze buurlanden aanwezig is – dergelijke investeringen geenszins rendabel zouden zijn. Daarom zullen deze investeringen niet gebeuren en zal de site in eerste instantie behouden blijven voor de bereiding, stockage en logistiek van alle andere zaden die het bedrijf Limagrain commercialiseert. Hier verandert er niets. Het betreft de voedergewassen maiszaden, graszaden en voederbietzaden alsook de akkerbouwgewassen suikerbietenzaden, groenbedekkers, koolzaad en peulvruchten zoals erwten en bonen. Ook voor het gazonzadenmerk Advanta verandert er niets.

Bovendien is het zo dat Limagrain ook meer zal inzetten op hybridetarwe die via het klassieke verkoopkanaal via handel zal worden gecommercialiseerd.

Toekomst site Kerkhove

Intussen wordt op termijn de mogelijkheid bestudeerd het bedrijf te vestigen op een andere site die qua grootte en capaciteit zo goed mogelijk aansluiting zal vinden met de activiteiten van het bedrijf. Deze mogelijke nieuwe locatie zal zich oriënteren naar dezelfde regio als heden het geval is.

Timing

Qua timing betekent dit dat in het najaar 2019 en het voorjaar 2020 de laatste zaden van tarwe, gerst, triticale en spelt in de site in Kerkhove worden geproduceerd. Vanaf de uitzaai najaar 2020 zal Limagrain Belgium de LG-granengenetica commercialiseren via het in licentie geven van de rassen aan andere productiebedrijven in onze regio, zoals hierboven beschreven. Dit is overigens de weg die vandaag door alle andere grote graanveredelingsbedrijven in Europa wordt gevolgd.

Beproeving graanrassen

De beproeving van de graanrassen zal – zoals reeds 60 jaar het geval is – verder gebeuren in de regio Tiegem. Dit geldt ook voor de beproeving van alle andere gewassen. Ook de aanleg van demovelden blijft ter zake onveranderd.

Ook interessant voor jou