Kersten Seedomat RB 700 G

18 november 2021
Peter Menten
Peter Menten

Kersten is een Duitse fabrikant die machines bouwt om te vegen, te maaien, te mulchen, voor de bodembewerking en het zaaien, om onkruid te borstelen, te bladzuigen en voor kunstgrasonderhoud. Aansluitend hebben ze hier nog een goedgevuld pakket voor de winterdienst. In 2014 zag het ernaar uit dat de naam Kersten zou verdwijnen want het […]

Kersten is een Duitse fabrikant die machines bouwt om te vegen, te maaien, te mulchen, voor de bodembewerking en het zaaien, om onkruid te borstelen, te bladzuigen en voor kunstgrasonderhoud. Aansluitend hebben ze hier nog een goedgevuld pakket voor de winterdienst. In 2014 zag het ernaar uit dat de naam Kersten zou verdwijnen want het bedrijf had de boeken neergelegd. In datzelfde jaar namen twee leidinggevenden van het oude Kersten het bedrijf over en maakten ze een nieuwe doorstart. Bernd Bossman, de vroegere commercieel directeur en Robert Bosch, de directeur van onderzoek & ontwikkeling, bleven de naam ‘Kersten’ behouden en stuwden het bedrijf de toekomst in. Een van de zichtbare resultaten van de nieuwe aanpak is de zaaimachine RB 700 G. We waren benieuwd naar het resultaat.

Startpunt: grond klaargelegd met overtopfrees met kooirol

Er zijn meerdere methoden of machines om een goed zaaibed te maken voor gazons. Wij kozen ervoor om de grond fijn te maken en aan te drukken met een overtopfrees met kooirol om een luchtige zaai- en kiemlaag te krijgen. We zaaiden in 3 grondsoorten: een zandleembodem met een sterke natuurlijke humuslaag, een zandleembodem die verrijkt werd met compost en een zandbodem die jaren braak heeft gelegen en die we gewoon gefreesd hebben. Doordat het voorspelde weer zowel droog als nat kon zijn, was het moeilijk om de zaaidiepte juist te kiezen. Leg je het zaad te ondiep en het blijft weken droog, dan gebeurt er niks. Leg je het te diep en het blijft dagen regenen, dan wordt het resultaat ook een vraagteken. En inderdaad, na het zaaien kregen we een periode van hevige regenval die afgewisseld werd met extreme droogte.

Welke werkbreedte kiezen?

Kersten heeft zijn RB-zaaimachines in 3 werkbreedtes: 50, 70 en 100 cm. We kozen voor de gulden middenweg en gingen met de 70cm-versie aan de slag. Een versie die beter maneuvreert dan de 50 cm dankzij de gedeelde aandrukwals met differentieel. Als men met de machine moet afdraaien, duwt men de bedieningshefboom naar beneden en werkt het differentieel in de achterste rol. Dat maakt dat er soepel en kort kan worden afgedraaid.

De snelheid van de machine is zowel voor- als achteruit hydraulisch regelbaar tussen 0 en 4 km/u. Met een bredere machine kan er in principe meer oppervlakte per uur worden gezaaid, maar als het terrein veel hoeken en kanten heeft, dan geeft een smallere en beter hanteerbare machine meer tijdswinst. De machine met 70 cm werkbreedte meet 82 cm aan de buitenkant en kan ook nog door een smalle doorgang. Wie voornamelijk stadstuintjes moet zaaien die zal voor de 50 cm werkbreedte en een buitenafmeting van 62 cm kiezen.

Opbouw van de machine

De machine is van voor naar achter opgebouwd uit drie aangedreven rollen: een rasterwals, een prikrol en een aandrukrol uit twee delen met schraper. Het zaad wordt voor de prikrol afgelegd. De prikrol is in de hoogte instelbaar en kan worden in- of uitgeschakeld.

De zaadtank van 80 liter

De trechtervormige zaadtank is 80 liter groot. Binnenin zit een verdeelrad dat het zaad egaal over de breedte van de tank verdeelt zodat het gelijkmatig in de doseerschuif komt.

Zaaidichtheid instellen

Om de zaaidichtheid in te stellen levert Kersten een zaadgoot die onder de zaairol wordt ingeschoven. Dan wordt er een afdraaiproef gedaan. Bij 10 toeren van de achterste aandrukwals is er 5,2 m2 gezaaide oppervlakte afgelegd. Op de achterste rol staat een markeerteken zodat we kunnen zien wanneer deze rol een omdraaiing heeft gemaakt. Als er 10 toeren zijn afgelegd wordt het opgevangen zaad gewogen en op basis hiervan kent men de zaaidichtheid. Het zaad kan fijngeregeld worden vanaf 10 g/ m2, afhankelijk van de zaadsoort.

De zaaidichtheid wordt dan ingesteld met de hendel rechts aan de stuurboom.
Eens de zaaidichtheid is ingesteld kan de machine in actie komen. De voorste aangedreven rasterwals verkruimelt de brokjes die nog op het zaaibed liggen en geeft tevens stabiliteit aan de machine. Dan valt het zaad en daarachter komt een puntwals die hydraulisch aangedreven is en waarvan de snelheid kan worden geregeld. De puntwals zit omgeven door een kooirol waarvan de aandrukkracht kan worden geregeld. Tot slot komt de aandrukrol die het ingewerkte zaad stevig aandrukt.

Deze machine was een Duitse demoversie met ‘witte’ Honda-motor. Voor België wordt de zaaimachine uitgerust met de Honda GX-motor van 5,8 pk. De machine weegt 290 kg en ondanks dat gewicht is ze makkelijk te manoeuvreren of op een aanhangwagen of in een bestelwagen te rijden.

De opkomst: tips van de fabrikant

Uiteindelijk is het gras over een periode van 30 dagen (periode juni- juli) toch regelmatig opgekomen, al begonnen sommige plekken pas na 30 dagen gelijkmatig te groeien.
Als we ons licht bij Kersten gingen opsteken, kregen we enkele tips mee voor gazon dat onregelmatig opkomt. We vonden ze zo waardevol dat we ze hier willen meegeven:

– Zie je dat het kriskras niet evenwaardig opkomt? Dan heeft dat of met waterhoeveelheid of met bodem te maken.

– Er is geen gelijkmatige bodem qua voeding: een deel bevat waarschijnlijk meer stikstof en dat zou de reden zijn dat er meer groter onkruid in staat dan in het deel waar minder gras staat. Het grotere onkruid gedijt immers beter wanneer er meer stikstof in de grond zit. Het graszaad zal hier wat later goed opkomen, maar zal sowieso komen.

– Er is ook geen gelijkmatige beregening. Als je in een lange droogteperiode zaait, is het nodig om te beregenen. Als er beregend wordt met bijvoorbeeld een sproeier die heen en weer gaat, dan moet je er zeker voor zorgen dat je eerst aan één zijde bewatert en dan aan de andere. Anders is het zo dat het middelste deel dubbel zoveel water krijgt als de buitenste delen van het sproeibereik en dat kan een negatieve invloed hebben.

– Aangezien graszaad een mengeling is die zowel snel groeiende als traag groeiende zaden bevat, zal dit zich wel herstellen.

Ook interessant voor jou