Jaarvergadering Fedecom 21 juni op Papendal!

24 juni 2022

Mechanisatiesector: geen escalatie, maar innovatie! De klimaatmaatregelen van het Kabinet dreigen tot een totale chaos te leiden. De stikstofplannen van Minister van der Wal ontmoeten grote weerstand van de agrariërs en plattelandsbevolking. Fedecom vindt het noodzakelijk om de mogelijkheden van management en technische innovaties snel, praktisch en financieel te stimuleren. Dat geeft sneller emissiereductie en […]

Mechanisatiesector: geen escalatie, maar innovatie!

De klimaatmaatregelen van het Kabinet dreigen tot een totale chaos te leiden. De stikstofplannen van Minister van der Wal ontmoeten grote weerstand van de agrariërs en plattelandsbevolking. Fedecom vindt het noodzakelijk om de mogelijkheden van management en technische innovaties snel, praktisch en financieel te stimuleren. Dat geeft sneller emissiereductie en bedrijfsperspectief dan eindeloos soebatten over theoretische modellen en normen.

Toekomstperspectief

Fedecom staat voor toekomstperspectief voor bedrijven in de agrosector en aanverwante bedrijfstakken die willen en kunnen investeren in duurzame oplossingen met een duidelijke terugverdientijd. De agrarische bedrijfstak heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt dankzij ondernemerschap, vakmanschap en toepassing van technische oplossingen. Dat maakte Jaap van Duijn, econoom en columnist van de Telegraaf in een erg duidelijke presentatie klip en klaar. Maar dan moet je wel met passie, lef en uitstekende communicatie het podium pakken, was de inspirerende boodschap van Bas Nijhuis, topscheidsrechter. Fedecom gelooft in reeds nu beschikbare technische oplossingen en nieuwe innovaties die stikstof-, broeikasgas- en waternormen haalbaar maken. Wij roepen kabinet, provincies, agrarische organisaties en agrofood-partijen op de samenwerking aan te gaan en meer snelheid te maken om deze (precisie-)technologieën toe te kunnen passen in de praktijk en daarvoor slimme stimuleringsmaatregelen in te zetten. Geef de agrarische ondernemers die door willen en door kunnen de kans, de ruimte en de middelen om de bedrijven duurzaam verder te ontwikkelen! Dat werd nagenoeg unaniem ondersteund door de ruim 250 aanwezige leden en relaties op de Jaarvergadering van 21 juni.

Energietransitie: zelf aan het stuur zitten

Fedecom laat er geen gras over groeien en heeft op diverse fronten het initiatief genomen om beter zicht te krijgen op de gevolgen van het omzetten van fossiele energie in groene energie. Hoewel landbouwmachines die op het land gebruikt worden nog geen 0,4 promille bijdragen aan de CO2-uitstoot, volgens Meijer & Van der Ham Management Consultants in opdracht van Fedecom en OOM, zit de mechanisatiesector niet stil. De overheden willen over naar groene energie en dus is afwachten ook risicovol. De sector zou kunnen worden overvallen met regelgeving of plots verdwijnende brandstoffen. De conclusie van het onderzoek is dat elektrificatie in de Groentechniek volop gaande is en dat de Landbouwtechniek voor een kruispunt staat van keuzes: alternatieve groene brandstoffen, waterstofgas of wellicht toch ook elektrificatie via autonome kleinere werktuigen. Alternatieve energie kan tot nieuwe perspectieven in de mechanisatiesector leiden, maar de snelheid van overgang zal afhankelijk zijn van de spelregels en de prijsniveaus. Fedecom wil de effecten voor bedrijven en opleidingen in kaart brengen en daarop het aanbod van leermiddelen en lesprogramma’s snel op aansluiten.

Instroom omhoog; uitstroom medewerkers omlaag

Op het vlak van arbeidsvoorziening snakt de mechanisatie-branche, net als bijna elke andere bedrijfstak, naar meer instroom van nieuw jong talent. Gezien de grote, uitdagende innovaties die voor de deur staan in agro en groen is en blijft een voortdurende bijscholing en competentie-ontwikkeling noodzakelijk. Fedecom is met de scholen en andere brancheorganisaties als BMWT en KOMAT betrokken bij de onderwijsvernieuwing en is succesvol. Maar het is duidelijk dat verlies van elke getalenteerde monteur of medewerker ook een verlies van verdienvermogen voor de toekomst betekent. Daarom is Fedecom met medewerking van OOM een onderzoek gestart om de omvang van de uitstroom en de drijfveren van jonge medewerkers die elders hun heil zoeken beter te leren onderkennen, zodat de bedrijven en de branche meer gerichte maatregelen kunnen nemen om hun talenten te behouden. In de zomer komen de onderzoeksresultaten beschikbaar. Alert Marktonderzoek dat de enquête en analyse in opdracht van Fedecom uitvoert, constateert halverwege reeds dat relatief een groot aandeel van de jongere medewerkers na een paar jaar een andere sector opzoekt of als zzp-er begint.

Ook interessant voor jou