Herder Ecologische Ecochopper

14 maart 2022

Alamo Group The Netherlands voegt onder het merk Herder een nieuwe machine toe aan haar assortiment om zo bij te dragen aan een duurzamer bermbeheer. De Herder Ecochopper is een innovatieve maaier met een ingebouwde hakselunit, gebaseerd op het principe van een schijvenmaaier. Omdat de maaier geen zuigende werking heeft, blijven de zaden op de […]

Alamo Group The Netherlands voegt onder het merk Herder een nieuwe machine toe aan haar assortiment om zo bij te dragen aan een duurzamer bermbeheer. De Herder Ecochopper is een innovatieve maaier met een ingebouwde hakselunit, gebaseerd op het principe van een schijvenmaaier. Omdat de maaier geen zuigende werking heeft, blijven de zaden op de grond liggen. Dit verhoogt de biodiversiteit langs de wegbermen. De afwezigheid van luchtstuwing en de aangepaste looprol zorgen ervoor dat de fauna in leven blijft. De hakselunit verkleint het maaisel tot slechts enkele centimeters. Zo wordt het maaisel geoptimaliseerd voor verwerking tot bio-energie of kan het dienen als grondstof voor gerecycleerde materialen zoals papier.

Deze maaier is ontwikkeld door de broers Piet en Wilko Regnerus van Rema. Alamo Group The Netherlands en Rema zijn overeengekomen dat Alamo Group The Netherlands het patent van deze innovatieve maaier zal overnemen en verder zal ontwikkelen. Ook zal Alamo Group The Netherlands onder het merk Herder de distributie en promotie van de Ecochopper op zich nemen.

Duurzaam bermonderhoud wordt steeds belangrijker. Goed beheer van flora en fauna zorgt voor meer biodiversiteit in de bermen. Door het gebruik van de Ecochopper hebben insecten en kleine bermdieren een betere overlevingskans en blijven zaden op de grond. Dit is goed voor de biodiversiteit en dus voor een gezond ecosysteem. Bovendien kost het afvoeren van gemaaid gras gemeenten jaarlijks veel geld. Toch is het potentieel van adequaat gemaaid bermgras enorm. Naast compost kan goed gemaaid gras ook worden gebruikt voor het maken van biogas, waterstof en zelfs papier of meubels. Essentieel is dat het maaisel geen grond- of zanddeeltjes bevat en dat de grasdeeltjes worden teruggebracht tot slechts enkele centimeters. De zuiverheid van het gras is een essentiële factor voor de opbrengst, vooral bij de verwerking van maaisel tot biogas. Daarnaast veroorzaken zand en aarde slijtage in vergistingsinstallaties.

Piet en Wilko Regnerus (Rema): ‘’ De ontwikkeling van deze machine is gedaan vanuit het oogpunt om bij te dragen aan duurzame oplossingen en door
te luisteren naar de markt. De huidige technieken bleken een aantal nadelen te hebben, waar wij een oplossing voor bedacht hebben. Wij zijn dan ook erg trots dat Alamo Group The Netherlands dezelfde potentie in deze oplossing ziet als wij.’’

Michel de Vries (Managing Director): ‘’Wij ontvangen uit de markt steeds meer gelui- den dat er behoefte is aan een duurzame manier van maaien. Niet alleen om de flora en fauna te beschermen, maar vooral ook om op een duurzame manier om te gaan met afval. De Ecochopper biedt hiermee een duurzame oplossing en geeft loonwer- kers en gemeentes de mogelijkheid om de kosten te verlagen door het verwerken van maaisel tot biogas of andere grondstoffen.’’

Een ander voordeel van de ingebouwde hakselaar is dat het gemaaide gras onmiddellijk in één handeling kan wor- den afgevoerd door middel van een zuigunit. De Ecochop- per is ontworpen om een maximale opbrengst uit het maaisel te halen.

De Ecochopper is één van de producten in de reeks duur- zame oplossingen voor sloot- en bermbeheer die Alamo Group Nederland aanbiedt. Eerder introduceerden zij al de Fish Protector voor de Herder maaikorf. Deze innovatie voorkomt vissterfte bij het schoonmaken van sloten en watergangen. Onder het merk Conver produceren zij een 100% elektrische maaiboot. Op deze manier dragen Alamo Group The Netherlands met haar merken bij aan de circu- laire economie en aan het terugdringen van de CO2-uit- stoot.

Ook interessant voor jou