Eikenprocessierupsen ecologisch bestrijden

26 oktober 2020
Peter Menten
Kärcher

De eikenprocessierupsen blijken ieder jaar opnieuw een hardnekkige terugkomer te zijn. Niet alleen vreten deze insecten in een recordtempo een boom volledig kaal, ze kunnen ook gezondheidsproblemen en huidirritatie bij de mens veroorzaken. Daarom gaan aannemers en openbare besturen ieder jaar van mei tot juli de strijd met de rupsen aan. Preventief chemisch bestrijden met […]

De eikenprocessierupsen blijken ieder jaar opnieuw een hardnekkige terugkomer te zijn. Niet alleen vreten deze insecten in een recordtempo een boom volledig kaal, ze kunnen ook gezondheidsproblemen en huidirritatie bij de mens veroorzaken. Daarom gaan aannemers en openbare besturen ieder jaar van mei tot juli de strijd met de rupsen aan. Preventief chemisch bestrijden met Foray 48B is een veelgebruikte methode. Maar er zijn ook andere oplossingen.

Een efficiënte en ecologisch verantwoorde bestrijdingsmethode is de professionele Kärcher-veiligheidszuiger uit stofklasse H die moeiteloos rupsen en hun nesten kan verwijderen.

Niet zo onschuldig

Door een veranderend klimaat en een gebrek aan natuurlijke vijanden komen de eikenprocessierupsen steeds vaker voor in ons land. De vlinder op zich is een mooi beestje, de rupsen van deze grijze vlinder zijn iets minder onschuldig. Hun irriterende brandharen kunnen brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. In ernstige gevallen kan zelfs een levensbedreigende anafylactische shock optreden.

Milieuvriendelijke bestrijding

Steden en gemeenten doen er alles aan om het probleem van de eikenprocessierupsen aan te pakken. Bovendien kiezen ze steeds meer voor milieuvriendelijke oplossingen. Zo riep de provincie Vlaams-Brabant haar gemeenten op om het gebruik van Bacillus Thuringiensis (Foray 48B) bij preventieve bestrijding tot een minimum te beperken en in de toekomst zelfs te vermijden. Het grootschalige gebruik van dit niet-specifieke biologische bestrijdingsmiddel is immers niet langer ecologisch verantwoord aangezien het ook alle andere rupsen in de omgeving doodt.

Dan liever opzuigen

De gecertificeerde Kärcher-veiligheidszuigers uit stofklasse H zorgen voor de mechanische absorptie van insecten en hun nesten. De toestellen zijn uitgerust met een volledig antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires. Hierdoor is de gebruiker effectief beschermd tegen stroomschokken door antistatische lading. Dankzij de veiligheidsfilterset kunnen rupsen en hun nesten veilig verwijderd worden. Bovendien komen de irriterende brandharen van de rupsen in een vliesfilterzak terecht, waardoor de gebruiker zeker is dat alles veilig kan worden afgevoerd.

Ook geschikt voor andere ongezonde stoffen

In plaats van de speciale veiligheidsfiltersets kan de gebruiker ook kiezen voor de Kärcher PE Dust Disposal Bags. Deze plastic zakken hebben een aantrekkelijker prijskaartje en worden opgeslagen in goed afgesloten containers. Vervolgens worden de gevulde zakken verwerkt in een verbrandingsinstallatie. De Kärcher-veiligheidszuigers uit stofklasse H zijn ook geschikt om stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en kankerverwekkende stoffen op te zuigen, inclusief asbeststof,.

Belangrijke opmerking

Het opzuigen en verbranden van de eikenprocessierupsen mag enkel uitgevoerd worden door experten. Zij moeten ook alle voorschriften naleven met betrekking tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals beschermende kledij, handschoenen en een ademhalingsmasker.

Weten is gericht kunnen handelen

Vlinder tussen juli en september
De eikenprocessievlinder is een onopvallende nachtvlinder die tussen juli en september ontpopt. De vrouwtjes leggen de eitjes voor de bevruchting vaak op de takken van jonge eikenbomen, maar soms maken ze ook grondnesten aan de voet van de stam.

Ontwikkeling van de larven vanaf april
De larven komen in het voorjaar uit de eicapsule (oötheek), afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer in april. Ze zijn aanvankelijk oranje, later verandert hun kleur naar grijsgroen met lichtere zijkanten. Hun lichaam is bedekt met fijne haren die lijken op borstelharen.

Plaag van mei tot juli
Eikenprocessierupsen zijn van half mei tot juli op eikenstammen te vinden. Kenmerkend is dat ze altijd in grote groepen bewegen, zoals in een processie. Ze vormen ook webben op de stam of in de takken van de eikenbomen.

Ook interessant voor jou