De Steenpoel Golf Club in Itterbeek: klein maar fijn!

14 december 2021

Op een boogscheut van Brussel bevindt zich de Steenpoel Golf Club. Vanaf de Ninoofsesteenweg doet bijna niets vermoeden dat er zich achter een rij bomen een complete golfbaan schuilhoudt. Deze 9-holes werd in 1985 aangelegd en beslaat een oppervlakte van zowat 5,5 ha. De beperkte ruimte heeft wel als voordeel dat alle aandacht naar de […]

Op een boogscheut van Brussel bevindt zich de Steenpoel Golf Club. Vanaf de Ninoofsesteenweg doet bijna niets vermoeden dat er zich achter een rij bomen een complete golfbaan schuilhoudt. Deze 9-holes werd in 1985 aangelegd en beslaat een oppervlakte van zowat 5,5 ha. De beperkte ruimte heeft wel als voordeel dat alle aandacht naar de greens en de speelkwaliteit kan gaan. We hadden afgesproken met Frédéric Bousman, de greenkeeper van dienst, en Christophe Baudot, die het onderhoud voor zijn rekening neemt.

De naam Steenpoel verwijst naar de steengroeve (vijver of poel) op het grondgebied. Met de zandsteen uit deze groeve werd de Sint- Pieterskerk van Itterbeek gebouwd. Het kasteel Pierrefonds (Steenpoel) op dezelfde site dateert uit de 19de eeuw. Daarnaast bevinden er zich nog verschillende kleinere gebouwen, zoals een kapel, een vijver, een bron, een grot …

De eigenaars waren achtereenvolgens de families Dansaert, Toicq, Timmermans-Schoonjans, Bois en Timmermans-Walravens. Na het overlijden in 1961 van Franz Gérard Timmermans, burgemeester en brouwer te Itterbeek, erfde zijn enige dochter het domein. Ze verkoos om het kasteel niet zelf te bewonen, maar het te verhuren als rusthuis. Het rusthuis ‘Val Vert’ kende een tragisch einde op 12 februari 1967 toen een rampzalige brand het kasteel totaal vernielde. Na diverse projectvoorstellen verkreeg de familie Van Cutsem-Timmermans in 1985 de toelating voor het aanleggen van een golfbaan met golfschool op Steenpoel. Tot 1999 werden het voorzitterschap en beheer toevertrouwd aan Raoul Van Cutsem die nog steeds actief lid is van de club.

De Steenpoel Golf Club & School is van oorsprong een golfschool die als doel heeft golfspelers klaar te stomen om erna op een groter parcours te kunnen gaan spelen. De eigenschappen van dit parcours maken het mogelijk om de spelnauwkeurigheid zorgvuldig te trainen, onder andere dankzij een mooie practice en zorgvuldig onderhouden putting greens. Doordat de club heel wat leden telt en er ook heel wat businessactiviteitenplaatsvinden, wordt de baan druk bezocht, waardoor deze het ook hard te verduren krijgt en het onderhoud minutieus moet worden opgevolgd.

Onderhoud zorgvuldig plannen

Alle onderhoudswerkzaamheden worden ondertussen al circa 4 jaar toevertrouwd aan Jardin-Net. Frédéric Bousman, de greenkeeper van dienst, werkt al tien jaar voor Jardin-Net. Hij is drie dagen per week aanwezig op het terrein en neemt het grootste deel van het onderhoud voor zijn rekening. Hij vervolgt: ‘Ik hou me bezig met het (door)zaaien, het maaien, de bemesting, de toediening van biostimulanten enzovoort.. Alhoewel we in Vlaanderen zitten en het gebruik van fytoproducten nog steeds toegelaten is, proberen we deze zo veel mogelijk te vermijden. We zetten dus in op preventief onderhoud om de ziektepieken af te vlakken. Naast de beluchting, het doorzaaien en de bezanding worden regelmatig antagonisten gebruikt om de grasmat zo gezond mogelijk te houden. We werken met Michel Poncelet, een externe consulent, om een basisonderhoudsschema op te stellen. Dit wordt vervolgens aangepast in functie van de weersomstandigheden en de noden. Een deel van mijn tijd wordt dus logischerwijze ook besteed aan het nauwkeurig opvolgen van mogelijke ziektes op de baan. Preventief werk is niet meer weg te denken.’

De juiste machines op de juiste plaats

Ondanks de beperkte oppervlakte beschikt de Steenpoel Golf Club over een goed uitgerust machinepark. Alle greens worden gemaaid met een Simplex 220 SL van John Deere. Deze machine maakt het mogelijk om de speelkwaliteit van de greens hoog te houden en door de compacte bouwvan de 9-holes vraagt het maaien bovendien niet te veel tijd. Omdat de greens uiterst compact gebouwd zijn, bedraagt de maaihoogte nooit minder dan 5 mm zodat de grasmat minder stress- en ziektegevoelig is. De pre-greens worden gemaaid met een Toro Simplex 1600, terwijl het onderhoud van de roughs werk is voor de Toro 3200. Deze machine met een werkbreedte van 1,50 m is uiterst wendbaar en is dus perfect geschikt voor deze baan. De fairways worden gemaaid met een John Deere 2653 B. Daarnaast zorgt de Cushman met opgebouwde spuit voor de nodige toediening van vloeibare meststoffen en biostimulanten, terwijl de Workman ingezet wordt om ballen op te rapen en om de baan te beheren. Frédéric vervolgt: ‘Het blijft noodzakelijk om snel en efficiënt te kunnen werken. De baan is druk bezet en we moeten er dus voor zorgen dat het spel zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Naast deze basismachines doen we beroep op de vloot van Jardin-Net om de andere werkzaamheden uit te voeren, zoals een beluchting of een bezanding. Het heeft enerzijds weinig zin om deze machines aan te schaffen enkel en alleen voor deze 9-holes. Anderzijds beschikken we dan over machines met een hogere capaciteit, waardoor deze werkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen we ook op deze vloot rekenen in het geval dat een van onze vaste machines in panne valt. De meeste onderhoudsbeurten vinden in eigen beheer plaats zodat we de kosten verder kunnen drukken.’

Inzetten op kwaliteit

De laatste jaren is de Steenpoel Golf Club meer en meer voor kwaliteit gaan kiezen. Heel wat budget werd vrijgemaakt om de baan naar een hoger niveau te tillen en tegenwoordig heeft deze alles van een grotere baan, maar in compacte afmetingen. Voor heel wat leden biedt het ook tal van voordelen: ze hoeven niet zoveel te stappen en kunnen het parcours op hun eigen tempo afwerken zonder dat ze een volledige dag vrij hoeven te maken. Vier jaar geleden werden de eerste stappen ondernomen om stelselmatig naar zerofytogebruik te gaan, alhoewel dit nog niet verplicht is in Vlaanderen. Tegelijk werd er ook heel wat aandacht besteed aan het inzaaien van de greens met specifieke mengsels en aan een regelmatigebeluchting en bezanding. De automatische beregeningsinstallatie spaart heel wat kopzorgen en zorgt voor een juiste toediening van water op de juiste plaats. Al deze ingrepen hebben ervoor gezorgd dat de spelkwaliteit aanzienlijk vooruitging. Vervolgens werden de kleine details onder de loep genomen en het resultaat mag gezien worden. Een mooi voorbeeld van een ware win-winsituatie voor de club en de onderhoudsmensen: iedereen kan zich verder blijven focussen op zijn specialiteit … en de leden plukken er dagelijks de vruchten van!

Ook interessant voor jou