Bedrijven in mechanisatiebranche minder optimistisch over tweede helft 2022

29 september 2022

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn minder positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. Het afgelopen halfjaar zijn qua verkopen binnenland, verkoopprijzen en personeelsbezetting minder gunstig geweest voor de bedrijven dan de verwachtingen van een half jaar geleden. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk […]

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn minder positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. Het afgelopen halfjaar zijn qua verkopen binnenland, verkoopprijzen en personeelsbezetting minder gunstig geweest voor de bedrijven dan de verwachtingen van een half jaar geleden. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk gebleven tot licht gegroeid. De bedrijven zijn terughoudend qua verwachtingen over de tweede helft van 2022.  Daarbij hebben de reeds opgetreden en verwachte prijsstijgingen veel invloed. Zorgwekkend is de groeiende grote behoefte aan personeel in de branche. Ruim de helft van de bedrijven heeft gemiddeld 1,7 vacatures. Een groot deel van de vacatures bij de bedrijven blijft open.

 Verwachtingen zowel fabrikanten als dealerbedrijven minder positief

De gemiddelde totaalscore van de respondenten weerspiegelt een meer terughoudende stemming in de branche, waarbij de eerste helft van het jaar de economische ontwikkeling nog onveranderd positief was. De fabrikanten/importeurs waren afgelopen anderhalf jaar positiever gestemd dan de dealerbedrijven. Dat werd m.n. veroorzaakt door de kansen die de buitenlandse afzet de fabrikanten biedt. De verwachtingen voor het komende jaar zijn een stuk minder positief, waarbij dealerbedrijven en fabrikanten nagenoeg toch dezelfde verwachtingen hebben, hoewel die op de onderdelen orders binnen- en buitenland, bezetting werkplaats en verkoopprijzen wel duidelijk van elkaar verschillen.

De totaalscore is gebaseerd op het gemiddelde verschil tussen de positieve en negatieve antwoorden op alle vragen. Een positieve totaalscore van bijv. 0,10 betekent dat de optelsom van alle positieve antwoorden gemiddeld 10% hoger is dan de optelsom van alle negatieve antwoorden. Een positieve  totaalscore betekent dat de ervaringen en verwachtingen van de bedrijfseconomische ontwikkelingen positief zijn. En bij toename van de score is het vertrouwen hoger. Is de score negatief dan is de sfeer in de branche negatief en voorziet men een minder rooskleurige bedrijfsontwikkeling

 Binnenlandse markt

De orderpositie binnenland vertoont een dalende tendens, m.n. de verwachting voor het komende halfjaar is negatief, hoewel fabrikanten/importeurs duidelijk positiever zijn dan de dealerbedrijven die een behoorlijke daling voorzien. De verkoop nieuwe machines was en blijft duidelijk achter, terwijl de gerealiseerde en verwachte verkopen van gebruikte machines en onderdelen een beperkte groei laat zien.

Export

De export is volgens de respondenten in de eerste helft van 2022 goed doorgegroeid. De order/verkooppositie buitenland zag 35% van de fabrikanten/importeurs groeien; de verwachtingen voor het komende half jaar zijn doorgroei maar op een iets lager niveau. M.n. fabrikanten exporteren; zo’n 80% van de bedrijven, en deze zijn gemiddeld voor meer dan 30% afhankelijk van deze export. Bij dealerbedrijven is deze exportafhankelijkheid logischerwijze beperkt.

Bezetting werkplaats/productie
De verbeterde bezetting van de werkplaats/productie in de eerste helft van 2022 slaat bij de meeste dealerbedrijven voor het komende halfjaar van 2022 om in een verslechtering ook de productielijnen van de fabrikanten worden komend half jaar slechter bezet. De verwachting is dat de tweede helft de bedrijfsvoorraden afnemen. Opvallend is de verwachte toename van benodigde arbeidskrachten en tegelijkertijd het grote aantal vacatures; bij de respondenten is het gemiddelde aantal vacatures 1,7; de vacatures zijn nauwelijks te vervullen.

Verkoopprijzen

Over de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de afgelopen en komende periode is er grote mate van overeenstemming. Ruim 90% zag afgelopen jaar een grote stijging. De stijging van de verkoopprijzen zien de respondenten in het komende half jaar iets afvlakken. Door logistieke verstoring en schaarste van grond- en hulpstoffen, onderdelen en componenten blijft de levering van machines ook de komende periode in gedrang komen.

Bedrijfsresultaten en investeringen

De bedrijfsresultaten over de eerste helft van 2022 zijn positief ervaren. Voor de tweede helft van het jaar verwachten de bedrijven dat het bedrijfsresultaat zich gelijk tot iets beter gaat ontwikkelen. Toch is de investeringslust nog beperkt. Met het oog op de oorlog Rusland-Oekraïne en het uitblijven van duidelijkheid over de stikstofproblematiek zijn de mechanisatiebedrijven nog duidelijk afwachtend. 

Algemeen en deelnemers

Om inzicht te krijgen en te geven over de ontwikkelingen in onze eigen sector, is uitgevraagd wat de stemming onder de Fedecom-bedrijven in de tweede helft van 2021 was en wat de verwachtingen zijn voor de eerste helft van 2022.

In totaal namen 120 respondenten deel aan de enquête. Dit waren 88 dealerbedrijven (waarvan 30 gemengd) en 32 importeurs/fabrikanten. Deze twee groepen zijn uitgesplitst in deze rapportage.

De hoofdactiviteit bestaat bij alle drie de groepen voor bijna of ruim de helft uit landbouwtechniek. 20% van de bedrijven is in meerdere segmenten actief. De overige hoofdactiviteiten zijn evenwichtig verdeeld over groentechniek, veehouderijtechniek, industrie en intern transport en tuinbouwtechniek.

Ook interessant voor jou